ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2562
  • 19.08.2019
  • 5,599
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2562

ปัจจุบัน ประชาชนนิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม แต่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และใช้ได้ผล จำเป็นต้องมีมาตรฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เพื่อให้ผู้ผลิตสมุนไพรใช้เป็นมาตรฐาน ทั้งสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยตำรายามาตรฐานยาสมุนไพรไทยได้รับการประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้เป็นตำรายาอ้างอิงตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์ทั้งการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ในประเทศ และเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

 

สำหรับในปี พ.ศ.2562 นี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2019) ขึ้น โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 90 มอโนกราฟ ประกอบด้วย วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีการใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชัน ยาแคปซูลขมิ้นชัน สารสกัดแห้งขมิ้นชัน ยาแคปซูลสารสกัดแห้งขมิ้นชัน ฟ้าทะลาย ยาแคปซูลฟ้าทะลาย เถาวัลย์เปรียง สารสกัดแห้งเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูลสารสกัดแห้งเถาวัลย์เปรียง บัวบก สารสกัดแห้งบัวบก ยาครีมบัวบก ปัญจขันธ์ สารสกัดแห้งปัญจขันธ์ ยาแคปซูลสารสกัดแห้งปัญจขันธ์ ชุมเห็ดเทศ ชาชงชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูลชุมเห็ดเทศ กระชายดำ ไพล เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับปรุงภาคผนวก สำหรับการตรวจสอบปริมาณสิ่งตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช กว่า 70 ชนิด และการตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก

ข่าวสารอื่นๆ