ร้อยเรื่องเล่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร้อยเรื่องเล่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 4.06.2019
  • 3,133
ร้อยเรื่องเล่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทยในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำหนังสือ "ร้อยเรื่องเล่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งด้านงาน
วิชาการ และงานสนับสนุนผ่านการเล่าเรื่องของเจ้าของผลงาน เพื่อบันทึกไว้เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางการทำงานต่อไป

การจัดทำหนังสือในครั้งนี้ เป็นนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องการให้มีการบันทึกคุณงามความดีของผู้ที่ปฏิบัติงาน ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามในภาระหน้าที่การงานให้เกิด ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประชาชน ประเทศชาติ และได้มอบหมายให้นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อำนวยการผลิต

ในจำนวน 100 เรื่องนี้ มี 4 เรื่องเล่าที่มาจากสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้แก่

หนังสือคู่มือยามาตรฐาน GREEN BOOK แก้ปัญหาวัณโรคและการดื้อยาต้านจุลชีพ

 

 

 

 

 

 

 

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเพพยวรางกูร

 

 

 

 

 

 

 

สารมาตรฐานคุมคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ปนปลอมในยาลดความอ้วน

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ร้อยเรื่องเล่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2,553
ข่าวสารอื่นๆ