ประกาศประกวดราคา 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา 2562
  • 30.05.2019
  • 2,079
ประกาศประกวดราคา 2562

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ซื้อเครื่องเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม

2. ซื้อเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด

3. ซื้อชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer)

4. ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

5. ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ

6. ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า

7. ซื้อเครืองเขย่าแบบกลับไปกลับมา

8. ซื้อตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

10. จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร

11. ซื้อเครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสาร

12. ซื้อเครื่องหาการละลายตัว

13. ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

14. ซื้อสารมาตรฐาน

15. ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ

16. หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

17. จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล

18. จ้างบำรุงรักษาเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

19. จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

20. จ้างพิมพ์หนังสือ GREEN BOOK 2019

21. จ้างบำรงรักษาและสอบเทียบเครื่องโครมาโทกราฟฯ

22. ไม่ทราบชื่อ

23. ไม่ทราบชื่อ2  

 

ประกาศประกวดราคา

1. ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer)

2. ซื้อเครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสารในระดับโมเลกุลด้วยเทคนิค (surface plasmon resonance)

3. ซื้อเครื่องเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม

4. ซื้อเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด

5. จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล

6. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง)

7. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ)

8. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งไฟฟ้า)

9. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์และยูวีวิสซิเบิ้ล)

10. ซื้อเครืองเขย่าแบบกลับไปกลับมา

11. ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านละเอียด

12. ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ซัน

13. ซื้อเครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ด

14. ซื้อตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส

15. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

16. ชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ

 

 

Web กรมบัญชีกลาง  =  www.gprocurement.go.th

Web กรมวิทย์            =  http://eprocurement.dmsc.moph.go.th/