ผลงานโปสเตอร์ของสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศในประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผลงานโปสเตอร์ของสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศในประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
  • 20.03.2019
  • 3,560
ผลงานโปสเตอร์ของสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศในประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics” ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุม

 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศประมาณ 1,000 คน โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 211 เรื่อง

 

ในปีนี้ สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ส่งผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์จำนวน 19 เรื่อง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง “การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์” นำเสนอโดย ดร.ภญ. อิงอร ประสารชัยมนตรี

  

ข่าวสารอื่นๆ