ผ.อ.สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ.อ.สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น”
  • 19.03.2019
  • 6,401
ผ.อ.สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 77 ปี ณ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลคนดีศรีกรม รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข รางวัลบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการแพทย์

 

บุคลากรของสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

เภสัชกรหญิงสุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผลงานเด่น เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแห่งชาติ ผ่านการรับรองโปรแกรม WHO Prequalification”

ดร.ภญ. กรวิกา จารุพันธุ์ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรม จากผลงาน ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) ซึ่งมีมาตรฐานของยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว รวม 80 มอโนกราฟ ซึ่งตำราเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้

ภก. สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ข่าวสารอื่นๆ