บัญชี Organizational Knowledge 2562

สาระความรู้

บัญชี Organizational Knowledge 2562
  • 26.10.2018
  • 21,476
บัญชี Organizational Knowledge 2562

บัญชี Organizational Knowledge 2562

 

KM 1/2562  เรื่อง ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

โดย นางดุษฎี   มั่นความดี

วันที่ 23 พ.ย. 2561

เอกสาร ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

 

KM 2/2562  เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักยาและวัตถุเสพติด

โดย นางกาญจนา ทรัพย์อนุกูล, นางสีนวล ยมยะมาลี สำนักยาและวัตถุเสพติด

วันที่ 30 พ.ย. 2561

เอกสาร [สไลด์การจัดซื้อจ้าง 2560 | workflow จัดซื้อจัดจ้าง e-biding, คัดเลือก, เฉพาะเจาะจง]

 

KM 3/2562  เรื่อง การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

วันที่ 1 ก.พ. 2562

เอกสาร  การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

 

KM 4/2562 เรื่อง Dissolution & Compliance

โดย Mr. Bryan  Crist (Agilent Technologies (Thailand) Co.,Ltd.)

วันที่ 30 เม.ย. 2562

เอกสาร (ไม่สามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ และได้ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ทุกท่านทางอีเมล์)

 

KM 5/2562 เรื่อง ความรู้พื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่อง GC-MS

โดย นายอรุณ กาญจนวัฒน์ (บริษัท ซายน์สเปค จำกัด)

วันที่ 31 พ.ค. 2562

เอกสาร (ไม่สามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ และได้ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ทุกท่านทางอีเมล์)

 

KM  6/2562 เรื่อง Measurement uncertainty

โดย นายสุเมธ เที่ยงธรรม

วันที่ 26 ก.ค. 2562

เอกสาร Measurement uncertainty

 

KM 7/2562 เรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วย infographic

โดย นางสาววราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี และ นายอภิเดช แก่นนาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 2 ส.ค. 2562

เอกสาร infographic

 

 

ดาวน์โหลด

ISOIEC17025_2017 วพ 23 Nov 2018
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,573
จัดซื้อจัดจ้าง2560
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 520
WorkFlowวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 306
KM_เสี่ยง_จารุวรรณ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3,932
MU_DMSc course_Sumate
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 489
Infographic Training_2562-08-02
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232
2_บัญชี organization knowledge
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
ข่าวสารอื่นๆ