ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 11.10.2018
  • 863
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 109
เครื่องเขย่า
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
เครื่องโครมาโทกราฟ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135
เครื่องชั่งไฟฟ้า
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 119
เครื่องเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 119
เครื่องฟูเรียร์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
เครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสาร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
เครื่องหาการละลายตัว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118
ชุดวิเคราะห์หาชนิด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 112
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 124