ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 11.10.2018
  • 23
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
เครื่องเขย่า
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
เครื่องโครมาโทกราฟ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
เครื่องชั่งไฟฟ้า
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เครื่องเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
เครื่องฟูเรียร์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสาร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เครื่องหาการละลายตัว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ชุดวิเคราะห์หาชนิด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ข่าวสารอื่นๆ