ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

สาระความรู้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561
  • 28.08.2018
  • 62,463
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

Infographic วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1-4

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา