บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 6,457
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

 

► ผลมะตูม: ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ

โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก (1.5 หน่วยกิต หมดอายุ 14 มีนาคม 2565)

 

► การทดสอบการผันแปรของน้ำหนักยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็งตามตำรายาต่างๆ

โดย ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 20 สิงหาคม 2564)

 

► ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ

โดย ภก.อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร, ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก (2 หน่วยกิต หมดอายุ 13 สิงหาคม 2564)

 

ข่าวสารอื่นๆ