บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.08.2018
  • 8,081
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

 

► กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ และ ภก.สันตชัย ณ นคร (2 หน่วยกิต หมดอายุ 16 ธ.ค. 2565)

 

โกฐจุฬาลัมพา ความหวังใหม่ของสมุนไพร

โดย ภก.สันตชัย ณ นคร (2 หน่วยกิต หมดอายุ 28 ต.ค. 2565)

 

พรมมิ

โดย ภก.สันตชัย ณ นคร (1.5 หน่วยกิต หมดอายุ 11 ต.ค. 2565)

 

แนวทางการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย ภก.สันตชัย ณ นคร และ ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ (2 หน่วยกิต หมดอายุ 06 ต.ค. 2565)

 

พลูคาว

โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก (1.5 หน่วยกิต หมดอายุ 02 ก.ย. 2565)

 

ผลมะตูม: ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ

โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก (1.5 หน่วยกิต หมดอายุ 14 มีนาคม 2565)

ข่าวสารอื่นๆ