ติดต่อเรา

ที่ตั้ง ที่ตั้ง
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(อาคาร 2 และอาคาร 4) 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร โทรสาร 02 580 5733
อีเมล์ อีเมล์ [email protected]
แบบฟอร์มติดต่อ
เลือกไฟล์
เฉพาะไฟล์ PDF, DOC, DOCX, JPG ขนาด 10MB
รหัสยืนยัน
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ทุจริต
กระบวนการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรภายนอก