MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

แบบสำรวจความต้องการ IQC สำหรับชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ รอบ 1 ปี 2566

แบบสำรวจความต้องการ IQC สำหรับชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ รอบ 1 ปี 2566

หากท่านมีความต้องการ IQC รอบ 1 ปี 2566 สามารถตอบแบบสำรวจความต้องการได้ที่

https://forms.gle/JX4APsEC9sSCdX9n8

(กดที่ link หรือคัดลอกไปวางบนแถบที่อยู่เว็บ กด enter จะเข้าหน้าแบบสอบถาม)

จะส่ง IQC รอบ 1 ประมาณเดือน ก.พ. 66 ค่ะ

BACK