MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

การขอ IQC รอบ 2 ปี 2563

หน่วยงานของรัฐที่สนใจ IQC สามารถขอ IQC ได้ในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยกรอกแบบสำรวจความต้องการ IQC 
จะแปะแบบสำรวจความต้องการไว้ในเดือน กค และจะสิ้นสุดการขอสิ้นเดือน กค ค่ะ
สำหรับท่านที่ส่งรายงานการใช้ IQC ทางอีเมล iqc.BDN@gmail.com จะได้รับลิงค์แบบสำราจ หากท่านกรอกข้อมูลแล้วไม่ต้องกรอกซ้ำค่ะ
ขอบคุณค่ะ

BACK