การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

News & KM / ข่าวสารและความรู้

การร้องเรียนและอุทธรณ์

การร้องเรียนและอุทธรณ์

สมาชิกสามารถยื่นข้อร้องเรียนจากการใช้บริการโดยกรอกแบบคำร้องตามไฟล์แนบและยื่นแบบคำร้องมาที่

ผู้ควบคุมเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 บำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

 

สมาชิกสามารถยื่นข้ออุทธรณ์ผลการประเมินความสามารถได้ที่

http://pt.dmsc.moph.go.th/appeal

กองทดสอบความชำนาญ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 บำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

Attached File / เอกสารแนบ