การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

ด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

ความถี่ในการจัด:
1
รหัสแผนงาน:
S6701R1
วันที่รับสมัคร:
30 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2567
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ