การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

Forgot Password / ลืมรหัสผ่าน

 
captcha
refresh
Telephone / โทรศัพท์: +66 2951 0000

ext. 99137 (Pharmaceuticals)

99161, 99162 (Narcotics in Urine)

99163, 99164 (Narcotics / Illicit Drugs in Seized Materials)
Fax / โทรสาร: +66 2580 5733, +66 2580 5106
Email / อีเมล: [email protected], [email protected] (Pharmaceuticals)

[email protected] (Narcotics in Urine)

[email protected] (Narcotics / Illicit Drugs in Seized Materials)