การทดสอบความชำนาญ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
icon-user
PT Register

Contact Us/ ติดต่อเรา

icon-address-location
ที่อยู่ / Address :
Bureau of Drug and Narcotic สำนักยาและวัตถุเสพติด

Building No. 2 and 4 Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 88/7 Soi Bumrasnaradura Hospital, Tiwanon Road, Nonthaburi, 11000, Thailand

อาคาร 2 และ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

icon-tell-contact
Telephone / โทรศัพท์
icon-contact-tel
Telephone / โทรศัพท์
icon-contact-fax
Fax / โทรสาร
icon-contact-mail
Email / อีเมล
แบบฟอร์มติดต่อเรา / Contact Us Form